Latar Belakang

 

Koperasi Universiti Teknologi MARA Berhad atau ringkasnya KUiB telah didaftarkan dibawah ordinan tubuh Koperasi Malaysia pada 12hb Mei 1978. KUIB menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan seperti perniagaan buku, perniagaan runcit, perkhidmatan-perkhidmatan pengguna dan perniagaan makanan. 

Logo KUIB

  

Sijil Pendaftaran Koperasi

 
Visi Misi
Ke Arah Mencapai Taraf Koperasi Utama Universiti di Malaysia Menjelang 2025
 • Menyediakan perkhidmatan, faedah dan pulangan terbaik bagi memaju dan meningkatkan taraf hidup anggota
 • Membangunkan perniagaan mengikut bidang pengetahuan anggota
 • Meneroka peluang-peluang perniagaan yang berdaya-maju dan memberi pulangan yang baik
 • Mencipta jenama produk & perkhidmatan KUIB yang di kenali NEGARA


 

Objektif

 
Objektif Utama Objektif Peruncitan & Pemborongan Objektif Sektor Makanan & Minuman

Menyediakan perkhidmatan yang memberikan pulangan serta kebajikan kepada anggota koperasi

 • Menyediakan perkhidmatan berkaitan Perancangan Harta berasaskan prinsip Syariah
 • Memberikan perkhidmatan pembekalan barangan pelbagai kepada pengguna dengan kadar harga yang berpatutan
 • Memberikan perkhidmatan makanan & minuman yang bernilai dalam suasana mesra dan keseronokan di samping bertangung-jawab secara social
 • Mengerakan sektor pelancongan sebagai penjana ekonomi koperasi melalui keperluan kerehatan, keselesaan dan rekreasi yang menjadi ingatan Memberikan perkhidmatan pengurusan acara yang mempermudahkan pengguna dengan kadar yang berpatutan
 • Memberikan perkhidmatan pembekalan barangan pelbagai kepada pengguna dengan kadar harga yang berpatutan. Untuk memberi perkhidmatan jualan yang mengutamakan produk hasil dari gerakan koperasi serta pembekalan umat Islam
 • Untuk menjalankan perkhidmatan yang memberi pengalaman pelanggan membeli-belah yang unik
 • Memberikan perkhidmatan makanan & minuman yang bernilai dalam suasana mesra, keseronokan di samping bertangung-jawab secara sosial yang memberikan pulangan serta kebajikan kepada anggota koperasi
 • Memberikan perkhidmatan katering kepada jabatan jabatan dalam UiTM. Untuk memberikan perkhidmatan makanan secara gerai mudah-alih dalam acara di luar atau dalam UiTM
Objektif Sektor Pengurusan Acara Objektif Sektor Pelancongan Objektif Sektor Pengurusan Pusaka
 • Memberikan perkhidmatan pengurusan acara yang mempermudahkan pengguna dengan kadar yang berpatutan
 • Untuk menjadi impian utama perkhidmatan acara terhadap pengurusan bajet perancangan, logistic, rekabentuk dan kordinasi.
 • Untuk menjalanka perkhidamatan acara persidangan, kursus, pameran dan perkahwinan
 • Menggerakkan sector perlancongan sebagai penjana ekonomi koperasi
 • Untuk memberi pengurusan perkhidmatan kepada individu serta kumpulan yang memerlukan rehat keselesaan dan rekreasi yang menjadi sebagai ingatan
 • Untuk memberikan perkhidamatan umrah dan pelancongan yang halal
 • Untuk memberikan perkhidmatan perlancongan yang mempunyai nilai tradisi tempatan

Menyediakan perkhidmatan berkaitan Perancangan Harta berasaskan prinsip Syariah

 • Untuk membina kesedaran di kalangan umat Islam terhadap kepentingan pengurusan pusaka
 • Untuk membina kepakaran perunding pusaka di kalangan anggota
Tadbir Urus Jawatan kecil koperasi KUIB
 • akta koperasi 1993 & peraturan-peraturan
 • peraturan-peraturan koperasi 2010
 • Arahan, garis panduan /surat perkeliling / notis SKM
 • Undang-undang kecil (kuib)
 • Aturan Aktiviti (KUIB) : Atxx
 • Panduan kuib : Pxxx

Pecahan sector dalam prosess perlaksanaan Koperasi UiTM Berhad

 • jk Perkhidmatan dan pengurusan pusaka
 • jk peruncitan & pemborongan (sektor peruncitan)
 • jk perlancongan, Umrah & Haji ( sektor perlancongan)
 • JK Homestay (sektor perlancongan)
 • JK pengurusan acara (sektor perlancongan)
 • JK makanan dan minuman (sektor perlancongan)
 • JK perkhidmatan penjagaan diri & kesihatan (sektor pelancongan)
 • JK mesin Layan Diri & Dobi
 • JK Hartanah
 • JK Perkhidmatan ICT
 • JK Perkhidmatan Pendidikan